Υποτροφίες στην Ελλάδα

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών είτε αυτές αφορούν σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Ειδικότερα, παρέχει ενημέρωση για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το ΕΛΙΔΕΚ σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες καθώς και τη μοριοδότηση νέων επιστημόνων για πρόσληψη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η πληροφόρηση που παρέχεται επίσης αφορά και σε Ιδιωτικά Ιδρύματα/Κληροδοτήματα, που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε μόνο σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας.

Τον πλήρη κατάλογο υποτροφιών και κληροδοτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στον Οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα masters.minedu.gov.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Προποντίς

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Διδακτορικό

Κέντρο Έρευνας…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κοινωφελές Ίδρυμα…

Μεταπτυχιακό

Μεταδιδακτορικές ερευνητικές…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Λίλιαν…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Κρατικών…

Μεταπτυχιακό

Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ακαδημία Αθηνών

Διδακτορικό

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταπτυχιακό
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.