Μεταπτυχιακό

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το πανελλαδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση αφορά σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Η προκήρυξη του προγράμματος είναι δημόσια και ανακοινώνεται συνήθως το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η χορήγηση νέων υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
– αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία του υποψηφίου
– αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
– στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) καθηγητών στις προπτυχιακές σπουδές για συστάσεις, αν προκύψει ανάγκη
 
Διάρκεια:
– δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.