Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Προποντίς

Το Ίδρυμα προκηρύσσει ετησίως (συνήθως κάθε Δεκέμβριο) είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Το πρόγραμμα αφορά:
 
Οι υποτροφίες για μάστερ στο εσωτερικό είναι διάρκειας έως 24 μήνες (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος σε έναν από τους κάτωθι τομείς:
Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, επτά (7,0) 
-Το όριο ηλικίας  ορίζεται στα 26 έτη (28 έτη, εφ’ όσον ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.