Εργαλεία Επιτυχίας

H Πρωτοβουλία παρέχει στα μέλη του δικτύου της όλα τα μέσα και εργαλεία για την επίτευξη νέων συνεργασιών και δικτύωσης με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεται.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η ενότητα ενημερώνεται τακτικά και εμπλουτίζεται με χρήσιμους συνδέσμους και πρακτικές πληροφορίες για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Σεμινάρια και webinars

Βρες το επόμενο webinar πάνω στη θεματολογία που σε ενδιαφέρει.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες και Κίνητρα

Τα προγράμματα αυτά είναι ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της, συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και εθνικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Υποτροφίες στην Ελλάδα

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών στον Ελληνικό χώρο είτε αυτές αφορούν σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας.

Έρευνες

Πρωτογενείς έρευνες με εστίαση στην απασχόληση, τον τόπο δραστηριότητας και τις ανάγκες του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας

Συνεργασίες

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” υποστηρίζει τη δημιουργία νέων συνεργασιών μέσω του μηχανισμού που σχεδιάστηκε για να διασυνδέσει τα κοινά πεδία συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών από όλο τον κόσμο.

Καθοδήγηση

Η δυνατότητα για εξειδικευμένη καθοδήγηση από μέντορες είναι μία υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” και την οποία επιδιώκουμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς, διευρύνοντας το δίκτυο των μεντόρων, ενσωματώνοντας νέους τομείς καθοδήγησης, παρέχοντας παράλληλα το πλαίσιο λειτουργίας και τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αξιοποίηση της υπηρεσίας.
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.