Υποτροφίες στην Ελλάδα

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών είτε αυτές αφορούν σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Ειδικότερα, παρέχει ενημέρωση για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το ΕΛΙΔΕΚ σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες καθώς και τη μοριοδότηση νέων επιστημόνων για πρόσληψη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η πληροφόρηση που παρέχεται επίσης αφορά και σε Ιδιωτικά Ιδρύματα/Κληροδοτήματα, που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε μόνο σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας.

Τον πλήρη κατάλογο υποτροφιών και κληροδοτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στον Οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα masters.minedu.gov.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Κοινωφελές Ίδρυμα…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Διδακτορικό

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κέντρο Έρευνας…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορικές ερευνητικές…

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ίδρυμα Κρατικών…

Διδακτορικό

Ακαδημία Αθηνών

Διδακτορικό

Ίδρυμα Ωνάση

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Προποντίς

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Λίλιαν…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Γεωργίου…

Μεταπτυχιακό

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων…

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.