Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Πρόγραμμα  αυτό σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 50 χρόνων διαρκούς υποστήριξης των νέων στην πραγματοποίηση των σπουδών που ονειρεύονται.

Οι νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανακοινώθηκαν με προσθεσμία υποβολής αιτήσεων την 15η Φεβρουαρίου 2023. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια και εθνικότητα
-Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα
-Μέσος όρος βαθμολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 26 ετών, ειδικά των ιατρών, όχι μεγαλύτερη των 28 ετών

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.