Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα & εξωτερικό για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ, ιδίως για ειδικότητες Θετικής κατεύθυνσης (σύμφωνα µε την σχετική προκήρυξη). Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Φεβρουάριο.

Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια και εθνικότητα
-Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα
-Μέσος όρος βαθμολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 26 ετών, ειδικά των ιατρών, όχι μεγαλύτερη των 28 ετών

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.