Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς  σπουδών:
              
                1.            ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                2.            ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                3.            ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Μάρτιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977 και μετά
-Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθμό τουλάχιστον 8,5
-Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον κληθούν
-Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έκλεισαν στις 16 Απρολίου 2021.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.