Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς  σπουδών:
              
                1.            ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                2.            ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                3.            ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Μάρτιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977 και μετά
-Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθμό τουλάχιστον 8,5
-Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον κληθούν
-Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.