Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος ερευνητές. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητέςμέχρι 6.000 € στον καθένα. 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:

  • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
  • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
  • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.