Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master) ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Δείτε εδώ για την ανακοίνωση του κληροδοτήματος και εδώ για την προκήρυξη.

Το ΙΚΥ προκηρύσσει επίσης δύο (2) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Δείτε την επαναπροκήρυξη και την ανακοίνωση του κληροδοτήματος.

Η προθεσμία υποβολής και για τα δύο κληροδοτήματα είναι η 28/8/2023.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.