Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και ερευνητές. Η Προκήρυξη αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος  και η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF.

Το Ίδρυμα δίνει υποτροφίες για διδακτορικά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και μεταπτυχιακών) εντός κι εκτός Ελλάδος, και τέσσερεις υποτροφίες σε ερευνητές/τριες. Ταυτόχρονα διαχειρίζεται μια σειρά από κληροδοτήματα για μεταπτυχιακές σπουδές, όπως στη μνήμη Κωνσταντίας Ασβεστά, μνήμη Γιώργου Δερτιλή κ.ά.Δείτε τον αναλυτικό κατάλογο των υποτροφιών εδώ.
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:

  • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.

  • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.

  • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.

  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά αφού δημιουργηθεί λογαριασμός στο www.ipep-gr.org. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21.4.2023.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.