Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 2001 δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στις επιτροπές συμμετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες.
 
Η προκήρυξη του προγράμματος ανακοινώνεται στις αρχές κάθε έτους. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.