Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 2001 δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στις επιτροπές συμμετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες. 

Η προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2023 ανακοινώθηκε και έχει προθεσμία λήξης την 28η Φεβρουαρίου 2023.Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν:
– έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
– έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.