Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 2001 δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στις επιτροπές συμμετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες.
 
Η προκήρυξη των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανακοινώθηκαν εδώ και έκλεισαν στις 28.2.2022. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.