Συνεργασίες

Αναζητάς νέες συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας που θα ενισχύσουν τη δικτύωση και τη συμμετοχή σου σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, θα βοηθήσουν να αναπτύξεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια ή και να διευρύνεις τους προσωπικούς επαγγελματικούς σου ορίζοντες;

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” υποστηρίζει τη δημιουργία νέων συνεργασιών αφού μπορεί να διασυνδέσει τα κοινά πεδία συνεργασίας (επιχειρηματικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά) μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η υπηρεσία ανάπτυξης νέων συνεργασιών μέσω της πλατφόρμας, απευθύνεται τόσο σε εγχώρια και διεθνή νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και οργανισμούς), για την κάλυψη αναγκών τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, όσο και σε φυσικά πρόσωπα για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους ενασχόλησης, ανεξάρτητα από τη χώρα που διαμένουν και δραστηριοποιούνται.

Τι περιλαμβάνει;

Ειδικότερα η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της Πρωτοβουλίας (νομικά και φυσικά πρόσωπα) να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους που εντάσσονται στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Πώς λειτουργεί;

Η Πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξεις νέες συνεργασίες για να καλύψεις συγκεκριμένες ανάγκες σου, αφενός μέσω της αναζήτησης (δες ‘Αναζήτηση’ πιο κάτω) στη λίστα σχετικών καταχωρήσεων που έχουν ήδη κάνει μέλη της πρωτοβουλίας, αφετέρου μέσω δημιουργίας των δικών σου καταχωρήσεων με την περιγραφή των αναγκών σου συνεργασίας (δες ‘Καταχώρηση’ πιο κάτω).

Αναζήτηση

Επίλεξε την ‘Αναζήτηση Συνεργασίας’ για να δεις τις υφιστάμενες καταχωρήσεις με τα συνοπτικά τους χαρακτηριστικά και να εντοπίσεις αυτές που ενδεχομένως να σε αφορούν. Εφόσον γίνεις μέλος, θα μπορείς να δεις τα αναλυτικότερα στοιχεία της καταχώρησης και αν το κρίνεις σκόπιμο, να επικοινωνήσεις με τον καταχωρητή για να διερευνήσεις απευθείας, και σε συνεννόηση μαζί του, τη μεταξύ σας συνεργασία.

Αναζήτησε συνεργασίες

Καταχώρηση

Επίλεξε την ‘Καταχώρηση Συνεργασίας’ εφόσον γίνεις μέλος και περιέγραψε τις δικές σου ανάγκες για συνεργασία, συμπληρώνοντας τα πεδία που προβλέπονται. Η Πρωτοβουλία απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων υψηλής επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης που σου παρέχει σημαντικές προοπτικές ανταπόκρισης στις ανάγκες σου και ανάπτυξης ουσιαστικών νέων συνεργασιών.

Καταχώρησε μια νέα συνεργασία

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.