Αρχική > ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ > Υποτροφίες στην Ελλάδα

Υποτροφίες στην Ελλάδα

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών στον Ελληνικό χώρο είτε αυτές αφορούν σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Ειδικότερα, παρέχει ενημέρωση για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το ΕΛΙΔΕΚ σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και τη μοριοδότηση νέων επιστημόνων για πρόσληψη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα αφορά και σε Ιδιωτικά Ιδρύματα/Κληροδοτήματα, που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε μόνο σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας. Τον πλήρη κατάλογο υποτροφιών και κληροδοτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στον Οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα masters.minedu.gov.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα!

Από το 2004 έως και σήμερα το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα για Μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ ή ∆ιδακτορικός τίτλος). Οι υποτροφίες που αφορούν στην Ελλάδα είναι για τους εξής κλάδους:
 
Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βιοµηχανική Οικονοµική,Ναυτιλιακές Σπουδές, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Business Administration (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται συνήθως έως και τα τέλη Ιουνίου κάθε έτους.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
 
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ οκτώ-8,0- (στον τοµέα Οικονοµικής Επιστήµης) ή ισότιµη βαθµολογία αναγνωρισµένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
-Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς  σπουδών:
              
                1.            ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                2.            ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                3.            ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Μάρτιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977 και μετά
-Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθμό τουλάχιστον 8,5
-Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον κληθούν
-Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσεhttps://lilianvoudouri.gr/chorigies-kai-ypotrofies/λίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα & εξωτερικό για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ, ιδίως για ειδικότητες Θετικής κατεύθυνσης (σύμφωνα µε την σχετική προκήρυξη). Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Φεβρουάριο.
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια και εθνικότητα
-Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα
-Μέσος όρος βαθμολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 26 ετών, ειδικά των ιατρών, όχι μεγαλύτερη των 28 ετών
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφία λήγουν συνήθως κάθε Απρίλιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα προκηρύσσει κάθε χρόνο είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Το πρόγραμμα αφορά:
 
Οι υποτροφίες για μάστερ στο εσωτερικό είναι διάρκειας έως 24 μήνες (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος σε έναν από τους κάτωθι τομείς:
Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, επτά (7,0) 
-Το όριο ηλικίας  ορίζεται στα 26 έτη (28 έτη, εφ’ όσον ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις).
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 2001 δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στις επιτροπές συμμετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες.
 
Η προκήρυξη του προγράμματος ανακοινώνεται στις αρχές κάθε έτους. 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το πανελλαδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση αφορά σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Η προκήρυξη του προγράμματος είναι δημόσια και ανακοινώνεται συνήθως το Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η χορήγηση νέων υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
- αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία του υποψηφίου
-αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
-στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) καθηγητών στις προπτυχιακές σπουδές για συστάσεις, αν προκύψει ανάγκη
 
Διάρκεια:
- δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει κάθε χρόνο την προκήρυξη διαγωνισμών για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων. Συνήθως η προκήρυξη βγαίνει το Φεβρουάριο και λήγει το Μάιο ενώ μέσα στο καλοκαίρι γίνεται ο διαγωνισμός.
 
Γνωστικά Αντικείμενα :  Πειραματική Φυσική, Περιβάλλον, Ιατρική-Βιολογία, Κλασική Φιλολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες, Ποινικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου
 
Διάρκεια υποτροφίας: Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2018-2019, και µπορεί να παραταθούν µέχρι ένα (1) ακόµη έτος
 
Ποσό υποτροφίας: 450 €/μήνα (εσωτερικό), 1500 €/μήνα (εξωτερικό)
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και  αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.
 
Αίτηση χρηματοδότησης για τον πρώτο κύκλο υπέβαλλαν 2.114 υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ήταν να έχουν γίνει δεκτοί σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης, ο τίτλος να έχει απονεμηθεί από το Ελληνικό ΑΕΙ.
 
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 
Η υποτροφία αφορά σε διατριβή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα και η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες. Δείτε εδώ την 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ (έχει λήξει). 
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί τη Δράση «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016. Ο πρώτος κύκλος έδωσε την ευκαιρία σε 211 διδάκτορες (από περισσότερες από 1400 αιτούντες) από 3 επιστημονικούς τομείς να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.
 
Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
 
· η ενίσχυση νέων ερευνητών και
· η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.
 
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
 • Επιστήμες Ζωής.
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές θα περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της εκάστοτε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Το Ίδρυμα προκηρύσσει κάθε χρόνο (Νοέμβριος προκήρυξη- Φεβρουάριος καταληκτική προθεσμία) είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Το πρόγραμμα αφορά:
 
Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών. Το όριο ηλικίας είναι 28 ετών ( 30 ετών για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας).
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον οκτώ (8,0) για διδακτορικές σπουδές
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.
 
Δείτε περισσότερα στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Ωνάση εδώ και 40 χρόνια στηρίζει αδιάκοπα τους νέους επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να θέτει την Παιδεία στο επίκεντρο των δράσεών του, με σκοπό τα ευρύτερη οφέλη της κοινωνίας. Συνεπές, λοιπόν, στον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα των εκπαιδευτικών υποτροφιών, από το 1978.
 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους κλάδους.
 
Για το 2018/19 χορηγήθηκαν συνολικά 35 υποτροφίες ενώ για το 2019/20 χορηγήθηκαν 74 υποτροφίες για διαφορετικούς κλάδους σπουδών αιχμής.
 
 
Η προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμένεται να ανακοινωθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2019.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Ιδρύματος Ωνάση

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ εις μνήμην «ΣΤΑΜΑΤΗ  Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ» θα χορηγήσει για 12η συνεχή χρονιά  τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2019 – 2020, στα εξής επιστημονικά πεδία : Ενεργειακή Τεχνολογία, Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος,  Ανοσοβιολογία, Αναγεννητική Ιατρική, Γενετική, Γονιδιοματική Υπολογιστική, Καρκινογένεση, Νευροεπιστήμες, Φαρμακολογία.
 
Περισσότερα για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες «ΣΤΑΜΑΤΗ  Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεωφν για υποτροφία, για το ακαδ. έτος 2020-2021, είναι η 20η Ιανουαρίου 2020.

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτική Ιστορία, Ναυτιλιακή Οικονομία/Πολιτική και Λογιστική.
 
Οι υποτροφίες για σπουδές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών.
 
Ημερομηνία έναρξης την 16ηΔεκεμβρίου 2018 (ενεργή).

Στόχος της πρώτης προκήρυξης  ήταν  η  υποστήριξη  της  υλοποίησης  επιλεγμένων ερευνητικών  έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες.
 
Οι Μεταδιδάκτορες θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη  των  δεξιοτήτων  τους  και  την  τόνωση  της  δημιουργικότητας  τους,  διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους  πορεία. Τα  ερευνητικά έργα  των  Μεταδιδακτόρων  θα  υλοποιηθούν σε  Πανεπιστήμια,  ΤΕΙ  και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη  προσέλκυση νέων  επιστημόνων  που  εργάζονται  στο  εξωτερικό, αντικαθιστώντας  τη  μονόπλευρη  φυγή από μια  αμφίδρομη  επιστημονική κινητικότητα.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα . Έναρξη υποβολής προτάσεων 2ης Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών: 30 Ιανουαρίου 2019. Λήξη υποβολής: 6 Μαρτίου 2019.
 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί τη δράση «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών αφορά στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.
 
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
   
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο εκάστοτε κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Ο Α’ κύκλος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2017. 
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος ερευνητές. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητέςμέχρι 6.000 € στον καθένα. 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

 
Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 
 
 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό της που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους. 
 
Χρηματοδοτούνται ερευνητικές προτάσεις για τις κατηγορίες (α) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και (β) Ερευνητικές Ομάδες. Επιλέγονται συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των €10.000. 
 
Οι προσκλήσεις για τις υποτροφίες ανακοινώνονται ετησίως στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΕ.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ εις μνήμην «ΣΤΑΜΑΤΗ  Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ» θα χορηγήσει για 12η συνεχή χρονιά  τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2019 – 2020, στα εξής επιστημονικά πεδία : Ενεργειακή Τεχνολογία, Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος,  Ανοσοβιολογία, Αναγεννητική Ιατρική, Γενετική, Γονιδιοματική Υπολογιστική, Καρκινογένεση, Νευροεπιστήμες, Φαρμακολογία.
 
Περισσότερα για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες «ΣΤΑΜΑΤΗ  Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεωφν για υποτροφία, για το ακαδ. έτος 2020-2021, είναι η 20η Ιανουαρίου 2020.

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει κάθε χρόνο την προκήρυξη διαγωνισμών για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων. Συνήθως η προκήρυξη βγαίνει το Φεβρουάριο και λήγει το Μάιο ενώ μέσα στο καλοκαίρι γίνεται ο διαγωνισμός.
 
Γνωστικά Αντικείμενα :  Πειραματική Φυσική, Περιβάλλον, Ιατρική-Βιολογία, Κλασική Φιλολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Πολιτικές Επιστήμες, Ποινικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου
 
Διάρκεια υποτροφίας: Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2018-2019, και µπορεί να παραταθούν µέχρι ένα (1) ακόµη έτος
 
Ποσό υποτροφίας: 450 €/μήνα (εσωτερικό), 1500 €/μήνα (εξωτερικό)
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και  αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.
 
Αίτηση χρηματοδότησης για τον πρώτο κύκλο υπέβαλλαν 2.114 υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ήταν να έχουν γίνει δεκτοί σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης, ο τίτλος να έχει απονεμηθεί από το Ελληνικό ΑΕΙ.
 
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 
Η υποτροφία αφορά σε διατριβή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα και η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες. Δείτε εδώ την 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ (έχει λήξει). 
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί τη Δράση «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016. Ο πρώτος κύκλος έδωσε την ευκαιρία σε 211 διδάκτορες (από περισσότερες από 1400 αιτούντες) από 3 επιστημονικούς τομείς να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.
 
Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
 
· η ενίσχυση νέων ερευνητών και
· η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.
 
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
 • Επιστήμες Ζωής.
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές θα περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της εκάστοτε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτική Ιστορία, Ναυτιλιακή Οικονομία/Πολιτική και Λογιστική.
 
Οι υποτροφίες για σπουδές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών.
 
Ημερομηνία έναρξης την 16ηΔεκεμβρίου 2018 (ενεργή).

Στόχος της πρώτης προκήρυξης  ήταν  η  υποστήριξη  της  υλοποίησης  επιλεγμένων ερευνητικών  έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες.
 
Οι Μεταδιδάκτορες θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη  των  δεξιοτήτων  τους  και  την  τόνωση  της  δημιουργικότητας  τους,  διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους  πορεία. Τα  ερευνητικά έργα  των  Μεταδιδακτόρων  θα  υλοποιηθούν σε  Πανεπιστήμια,  ΤΕΙ  και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη  προσέλκυση νέων  επιστημόνων  που  εργάζονται  στο  εξωτερικό, αντικαθιστώντας  τη  μονόπλευρη  φυγή από μια  αμφίδρομη  επιστημονική κινητικότητα.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα . Έναρξη υποβολής προτάσεων 2ης Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών: 30 Ιανουαρίου 2019. Λήξη υποβολής: 6 Μαρτίου 2019.
 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί τη δράση «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών αφορά στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.
 
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
   
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο εκάστοτε κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Ο Α’ κύκλος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2017. 
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Από το 2004 έως και σήμερα το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα για Μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ ή ∆ιδακτορικός τίτλος). Οι υποτροφίες που αφορούν στην Ελλάδα είναι για τους εξής κλάδους:
 
Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βιοµηχανική Οικονοµική,Ναυτιλιακές Σπουδές, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Business Administration (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται συνήθως έως και τα τέλη Ιουνίου κάθε έτους.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
 
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ οκτώ-8,0- (στον τοµέα Οικονοµικής Επιστήµης) ή ισότιµη βαθµολογία αναγνωρισµένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
-Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς  σπουδών:
              
                1.            ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                2.            ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
                3.            ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Μάρτιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977 και μετά
-Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθμό τουλάχιστον 8,5
-Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον κληθούν
-Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσεhttps://lilianvoudouri.gr/chorigies-kai-ypotrofies/λίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα & εξωτερικό για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ, ιδίως για ειδικότητες Θετικής κατεύθυνσης (σύμφωνα µε την σχετική προκήρυξη). Συνήθως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι μέσα στο Φεβρουάριο.
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια και εθνικότητα
-Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα
-Μέσος όρος βαθμολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 26 ετών, ειδικά των ιατρών, όχι μεγαλύτερη των 28 ετών
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφία λήγουν συνήθως κάθε Απρίλιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος ερευνητές. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητέςμέχρι 6.000 € στον καθένα. 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

 
Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 
 
 

Το Ίδρυμα προκηρύσσει κάθε χρόνο είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Το πρόγραμμα αφορά:
 
Οι υποτροφίες για μάστερ στο εσωτερικό είναι διάρκειας έως 24 μήνες (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος σε έναν από τους κάτωθι τομείς:
Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, επτά (7,0) 
-Το όριο ηλικίας  ορίζεται στα 26 έτη (28 έτη, εφ’ όσον ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις).
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 

Το Ίδρυμα προκηρύσσει κάθε χρόνο (Νοέμβριος προκήρυξη- Φεβρουάριος καταληκτική προθεσμία) είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Το πρόγραμμα αφορά:
 
Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών. Το όριο ηλικίας είναι 28 ετών ( 30 ετών για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας).
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον οκτώ (8,0) για διδακτορικές σπουδές
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.
 
Δείτε περισσότερα στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 2001 δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλoγή των υπoψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στις επιτροπές συμμετέχουν Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες.
 
Η προκήρυξη του προγράμματος ανακοινώνεται στις αρχές κάθε έτους. 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Ωνάση εδώ και 40 χρόνια στηρίζει αδιάκοπα τους νέους επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να θέτει την Παιδεία στο επίκεντρο των δράσεών του, με σκοπό τα ευρύτερη οφέλη της κοινωνίας. Συνεπές, λοιπόν, στον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα των εκπαιδευτικών υποτροφιών, από το 1978.
 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους κλάδους.
 
Για το 2018/19 χορηγήθηκαν συνολικά 35 υποτροφίες ενώ για το 2019/20 χορηγήθηκαν 74 υποτροφίες για διαφορετικούς κλάδους σπουδών αιχμής.
 
 
Η προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμένεται να ανακοινωθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2019.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Ιδρύματος Ωνάση

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό της που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους. 
 
Χρηματοδοτούνται ερευνητικές προτάσεις για τις κατηγορίες (α) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και (β) Ερευνητικές Ομάδες. Επιλέγονται συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των €10.000. 
 
Οι προσκλήσεις για τις υποτροφίες ανακοινώνονται ετησίως στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΕ.

Το πανελλαδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση αφορά σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Η προκήρυξη του προγράμματος είναι δημόσια και ανακοινώνεται συνήθως το Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η χορήγηση νέων υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
- αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία του υποψηφίου
-αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
-στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) καθηγητών στις προπτυχιακές σπουδές για συστάσεις, αν προκύψει ανάγκη
 
Διάρκεια:
- δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.