Υποτροφίες στην Ελλάδα

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών είτε αυτές αφορούν σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας. Ειδικότερα, παρέχει ενημέρωση για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το ΕΛΙΔΕΚ σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες καθώς και τη μοριοδότηση νέων επιστημόνων για πρόσληψη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η πληροφόρηση που παρέχεται επίσης αφορά και σε Ιδιωτικά Ιδρύματα/Κληροδοτήματα, που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε μόνο σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας.

Τον πλήρη κατάλογο υποτροφιών και κληροδοτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στον Οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα masters.minedu.gov.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Doctoral scholarships…

Μεταπτυχιακό

Bodossaki Foundation

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μεταπτυχιακό

Propodis Foundation

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Προποντίς

Μεταπτυχιακό

Onassis Foundation

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Ωνάση

Μεταπτυχιακό

Research Centre…

Μεταπτυχιακό

John S.…

Μεταπτυχιακό

Κοινωφελές Ίδρυμα…

Μεταπτυχιακό

Postdoctoral research…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταπτυχιακό

Lillian Voudouri…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Λίλιαν…

Μεταπτυχιακό

State Scholarship…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Κρατικών…

Μεταπτυχιακό

Support for…

Μεταπτυχιακό

Foundation for…

Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας…

Μεταπτυχιακό
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.