Αρχική > Μελέτες > Η διερεύνηση των μετ...

Η διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία κατά την οικονομική κρίση

Περιγραφή 

Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει πολλαπλές επιπτώσεις που –μεταξύ άλλων– περιλαμβάνουν μεταβολές στις διεθνείς μεταναστευτικές ροές. Η παρούσα μελέτη βάσει δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων διερευνά τις μεταναστευτικές εισροές και εκροές σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί ιδιαίτερα συμπεριλαμβάνοντας την Ελλάδα, την Ισπανία την Πορτογαλία και την Ιταλία. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την εμπειρία προηγούμενων υφέσεων αποτυπώνοντας συναφείς τάσεις. Ωστόσο, εντοπίζονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις που υποδεικνύουν ότι οι διεθνείς μετακινήσεις συνδιαμορφώνονται υπό την επίδραση παραγόντων που δεν σχετίζονται με την οικονομική κρίση per se αλλά αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες και μεταναστευτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χώρας καθώς και ευρύτερα γεγονότα που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες.

Συγγραφέας 
Στεφανία Καλογεράκη
Εκδότης 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ημερομηνία 
Μάρτιος, 2017
Σελίδες 
51
Citation 
Καλογεράκη, Σ. (2017). Η διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία κατά την οικονομική κρίση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147(147). doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.13792