Αρχική > Κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες από το ΕΚΤ

Κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες από το ΕΚΤ

Τελικά πόσο ψηφιακά ικανοί και προετοιμασμένοι είμαστε; Έχουμε ήδη βρει μια κοινή γλώσσα, ένα σημείο αναφοράς για να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε και να δημιουργούμε ψηφιακά;

07.05.2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" και της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, διοργανώνει webinar σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Centre-JRC) την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 στις 17:00.

Το σεμινάριο με τίτλο "Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη" έχει ως στόχο να ανοίξει τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συγκεντρώνοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πολιτείας στην ψηφιακή πρόκληση.

Οι εκπρόσωποι της Μονάδας Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Απασχόλησης του JRC, Ιωάννης ΜάγειροςΠαναγιώτης Καμπύλης, και Γεώργιος Καψάλης, θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά δεδομένα και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για τη ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, μίας από τις οκτώ βασικές ικανότητες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για όλους σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαιδευτικών ή δημόσιων οργανισμών, πολίτες, επιχειρηματίες, και γενικά σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα σχετικά με το θέμα. Ο διάλογος για τις ψηφιακές δεξιότητες θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με ομιλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Πότε: 14 Μαΐου 2020, 17:00 - 19:00 (ώρα Ελλάδας)

Πού: Microsoft Teams. Αφού κλικάρετε εδώ δείτε τις οδηγίες παρακολούθησης. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι πολύ εύκολη και δεν προδιαθέτει να έχετε εγκατεστημένο κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή εφαρμογή.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7 ή μεταγενέστερο (32-bit και 64-bit), macOS X 10.10 και μεταγενέστερο.
Υποστηριζόμενοι browsers: Chrome (οι τελευταίες 3 versions), Edge RS2 ή μεταγενέστερο, Firefox (οι τελευταίες 3 versions), Internet Explorer 11
Σημείωση: Το Linux και το Safari δεν υποστηρίζονται σε αυτό το webinar.

Πώς: Καθ'όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα στους ειδικούς οι οποίοι θα απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ενώ στο τέλος θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε την παρουσίαση αλλά και σχετικό υλικό. 

Joint Research Centre

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) είναι επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Κέντρου είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις χώρες της ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα και διεθνείς εταίρους. Η Μονάδα Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Απασχόλησης του Κοινού Κέντρου Ερευνών διεξάγει κοινωνικοοικονομική έρευνα στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης, δεξιοτήτων και απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα έχει αναπτύξει μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp), εκπαιδευτικών (DigCompEdu) και εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg & SELFIE), τα οποία χρησιμοποιούνται ως πλαίσια αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ, εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει συντονιστικό ρόλο στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Εργασία. Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και σε διαρκή διάλογο με την εκπαιδευτική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΕΚΤ αναπτύσσει υποδομές και υπηρεσίες, προωθώντας τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία στον ψηφιακό χώρο. Είναι επίσης συντονιστής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» για τη δικτύωση και συνεργασία των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών σε όλο τον κόσμο.

Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"

Από την εκκίνησή της, το 2017, έως σήμερα δρα ως κόμβος δικτύωσης μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του εξωτερικού με τους Έλληνους που διαμένουν στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών με στόχο την αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της σε επιστημονικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με στόχο να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Η Πρωτοβουλία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Tags: EKT, JRC, Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας