Αρχική > Πρωτοβουλίες και υποστηρικτικές δράσεις για νέους επιστημόνες στον χώρο της έρευνας

Πρωτοβουλίες και υποστηρικτικές δράσεις για νέους επιστημόνες στον χώρο της έρευνας

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνωσης και Συνεργασίας» που συμβάλλει μεταξύ άλλων, στη δικτύωση και επίτευξη συνεργασιών Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

28.02.2019

Με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων και ερευνητών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Πρωτοβουλίες, ευκαιρίες και υποστηρικτικές δράσεις για τη σταδιοδρομία των νέων επιστημόνων στον χώρο της έρευνας» που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με επίκεντρο τη στρατηγική για την αναχαίτιση του εκπατρισμού ερευνητών και νέων επιστημόνων της χώρας, με τη συμμετοχή της Δρ. Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας του ΕΚΤ, του Σωτήρη Παυλέα, Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Γιάννου Μητσού, Senior Advisor στον ΣΕΒ και του Δημήτρη Σανόπουλο, Συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS στο EKETA, υπό τον συντονισμό του Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου, Διευθυντή και Προέδρου Δ.Σ. ΕΙΕ.

Η Δρ. Εύη Σαχίνη αναφέρθηκε στις δράσεις του ΕΚΤ, το οποίο μέσω δεικτών, μελετών και ερευνών που παράγει για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, συμβάλλει στη διαμόρφωση  πολιτικών για την καλύτερη αξιοποίηση, τη μείωση της διαρροής και μακροπρόθεσμα τον επαναπατρισμό του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, που υλοποιεί το ΕΚΤ, η οποία στοχεύει στη διασύνδεση και τη λειτουργική δικτύωση των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών μεταξύ τους αλλά και με την Ελλάδα.

Ο κ. Σωτήρης Παυλέας αναφέρθηκε στις υποστηρικτικές δράσεις της πολιτείας, που μέσω χρηματοδοτήσεων των Ερευνητικών Υποδομών της χωράς, όσο και με την παροχή υποτροφιών σε νέους επιστήμονες και ερευνητές, δημιουργούν προοπτικές απασχόλησης, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης για τους Έλληνες ερευνητές.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννος Μητσός, εκπροσωπώντας τη βιομηχανία, τόνισε ότι η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη και θα πρέπει όλοι να εργαστούν εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Τέλος, ο κ. Δημήτρης Σανόπουλος, Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS στο EKETA, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του δικτύου που υποστηρίζει ξένους επιστήμονες και ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ERA-MobilCar.GR – Horizon2020, και έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Tags: Brain Drain, EIE