Αρχική > Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στη Λάρισα

Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στη Λάρισα

Νέοι ερευνητές και επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr αλλά και τα γενικότερα οφέλη της δικτύωσης των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

26.11.2018

Την ευκαιρία να ενημερώσουν τους νέους επιστήμονες και ερευνητές για τα οφέλη της δικτύωσης των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο είχαν οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στο 6ο Πανελλήνιο Forum Νέων Επιστημόνων (22 Νοεμβρίου 2018).  Στόχος του Forum που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 69ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στη Λάρισα (23-25 Νοεμβρίου 2018), ήταν η προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων επιστημόνων που ασχολούνται με τους διάφορους τομείς της βιολογίας, της χημείας και της βιοχημείας. 

Ο συντονιστής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δημήτρης Μαραγκός, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα πεπραγμένα και τους στόχους της δράσης ενώ εξήγησε τις δυνατότητες που δίνουν οι υπηρεσίες της πρωτοβουλίας όπως το mentoring και τα βραβεία. Οι νέοι επιστήμονες και οι ερευνητές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να μάθουν περισσότερα για την πρωτοβουλία, καθώς και να συμμετάσχουν σε αυτήν μέσα από την εγγραφή τους στην πλατφόρμα. 

Την πρώτη μέρα υπήρξε επίσης και απευθείας σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και την Αναστασία Νικολοπούλου, Assistant Professor of Radiopharmaceutical Sciences, Weill Cornell Medicine, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συλλόγου Βιοεπιστημόνων των ΗΠΑ (HBA USA). Η Αναστασία Νικοπούλου μίλησε για τα προγράμματα που προσφέρει το HBA Hellas τόσο σε επίπεδο mentoring όσο και συμβουλευτικής για ακαδημαϊκή καριέρα στο χώρο των βιοεπιστημών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ομιλία για τις "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" έγινε στο πλαίσιο της ενότητας «Δυνατότητες χρηματοδότησης και δικτύωσης για νέους ερευνητές» όπου συμμετείχε επίσης και ο Αχιλλέας Γραβάνης. Ο Αχιλλέας Γραβάνης μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ, μίλησε για τη λειτουργία του ΕΛΙΔΕΚ και τις μελλοντικές δράσεις του, ενώ στην παρουσίαση του αναφέρθηκε και στην ανάγκη διασύνδεσης με τους Έλληνες του εξωτερικού προκειμένου μακροπρόθεσμα να γυρίσουν στην Ελλάδα.

Tags: Βιοεπιστήμες, Επιστήμες Ζωής, HBA USA