Αρχική > Τα νέα μας > Χρηματοδότηση από το...

Χρηματοδότηση από το ERC σε έργο Έλληνα ερευνητή για την κλιματική αλλαγή στις πόλεις

Το πρόγραμμα "urbisphere: coupling dynamic cities and climate” θα δημιουργήσει ένα σύστημα προσομοιώσεων και εκτιμήσεων για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ των πόλεων και της κλιματικής αλλαγής.

11.10.2019

Χρηματοδότηση ύψους 12.720.904 ευρώ για την υλοποίηση ερευνητικού έργου 6ετούς διάρκειας, από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης ERC Synergy Grant 2019, έλαβε ερευνητική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το έργο με τίτλο "urbisphere: coupling dynamic cities and climate” αποτελεί συνέργεια 4 ερευνητών με έδρα τη Γερμανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να συνδυάσουν διαφορετικές υπολογιστικές και παρατηρησιακές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα προσομοιώσεων και εκτιμήσεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ των πόλεων και της κλιματικής αλλαγής. Η διεπιστημονική ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο αποτελείται από τον φυσικό Νεκτάριο Χρυσουλάκη, τον χωροτάκτη/πολεοδόμο Jörn Birkmann, τη μετεωρολόγο/γεωγράφο Sue Grimmond και τον κλιματολόγο Andreas Christen.

Το έργο urbisphere στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην κατανόηση σε βάθος της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και των ανθρώπινων δράσεων σε ό,τι αφορά στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα που οφείλονται στον αστικό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε νέες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.

Οι επιχορηγήσεις ERC Synergy Grants αποσκοπούν στη διεξαγωγή ρηξικέλευθης έρευνας, επιτρέποντας σε μικρές ομάδες δύο έως τεσσάρων ερευνητών να συνδυάσουν συμπληρωματικές δεξιότητες, γνώσεις και πόρους, με νέους τρόπους, για να αντιμετωπίσουν από κοινού πολύ φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα.

Η χρηματοδοτούμενη ερευνητική ομάδα για το έργο urbisphere θα διερευνήσει, αφενός πώς η αστικοποίηση, η ανθρώπινη συμπεριφορά και η εξέλιξη της τεχνολογίας στις πόλεις επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος, και αφετέρου πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τους αστικούς πληθυσμούς, την τρωτότητά τους και την προσαρμοστική τους ικανότητα. Θα δημιουργήσει επίσης νέα γνώση σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση των σχετικών κινδύνων στο παρόν και στο μέλλον. Η ερευνητική ομάδα θα είναι σε θέση να προβλέπει μελλοντικές καταστάσεις αστικής δομής και κλίματος, λαμβάνοντας υπόψη τον καιρό, την ποιότητα του αέρα, τη διαφορική έκθεση και την τρωτότητα του πληθυσμού, σε τοπική κλίμακα (γειτονιά) και σε κλίμακα πόλης.

To ERC, που συστάθηκε το 2007 από την ΕΕ, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός φορέας χρηματοδότησης για την έρευνα αιχμής. Σκοπός του είναι να τονώσει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό για χρηματοδότηση μεταξύ των καλύτερων δημιουργικών ερευνητών οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας. Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020.

Πηγή: ERC, ΙΤΕ, EKT
Tags: ERC, χρηματοδότηση, έρευνα, Έλληνες επιστήμονες

Μάθετε Περισσότερα