Αρχική > Our news > Θετικές Ειδήσεις

Θετικές Ειδήσεις

Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", καταρρίπτοντας το "Good news, no news", επιλέγουν και αναδεικνύουν ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασιών, ευκαιριών και δυνατοτήτων.

10.08.2018

Οι τρεις νικητές θα προσκληθούν σε ένα εξατομικευμένο και πλήρες εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης 3 εβδομάδων στον τομέα της επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ.

06.07.2018

Βελτίωση των επιμέρους δεικτών για την καινοτομία και τις διασυνδέσεις των επιχειρήσεων, δείχνει η ανάλυση των στοιχείων του European Innovation Scoreboard 2018 από το ΕΚΤ. 

29.06.2018

Τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) που μελετούν τη σχέση της επιστήμης με τις αισθήσεις θα παρουσιαστούν σε μια κοινή δράση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

27.06.2018

Στις προτεραιότητες του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη είναι η ευρεία και συστηματική εφαρμογή των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης και η ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ

26.06.2018

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την 29η Ιουνίου 2018!

22.06.2018

Η ΑΡΓΩ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ είναι το Δίκτυο των Ελλήνων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα με επίκεντρο τις Βρυξέλλες. 

21.06.2018

Περισσότερες από 190 ερευνητικές προτάσεις προχωρούν στην φάση υλοποίησης.

 

01.06.2018

Το Πρόγραμμα SMART-UP Lab, με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή συμμετοχής στις 4 Ιουνίου, διοργανώνεται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του EIT Health με στόχο τη συνεργασία φοιτητών, αποφοίτων και υποψήφιων διδακτόρων για την επίλυση μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της υγείας.

31.05.2018

Το Skills for Future Farmers αποτελεί μια πλατφόρμα που παρέχει προγράμματα κατάρτισης για τη Βιολογική Γεωργία, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τις Γεωργικές Αγορές, τη Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, τη Βιο-Οικονομία και τις ΤΠΕ στη Γεωργία.