Grants for information measures relating to the common agricultural policy (Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή αγροτική πολιτική)

Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της χρηματοδότησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της ΕΕ και στους πολίτες, τόσο τους γεωργούς και όσους δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που παρέχει σε αυτούς πρέπει να καταδειχθούν σαφώς. Τα βασικά ζητήματα και μηνύματα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τη νομική απαίτηση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΑΠ κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Για το γενικό κοινό —στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που προσφέρει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΑΠ.

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη —στόχος είναι η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως με τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες του αγροτικού κόσμου), ώστε αυτοί να ενημερώνουν εκτενέστερα σχετικά με την ΚΑΠ τις εκλογικές τους περιφέρειες και το ευρύτερο κοινό.

Η ομάδα-στόχος για το θεματικό πεδίο 2.2 είναι το ευρύ κοινό (κυρίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή οι γεωργοί και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα:

Μαθητές, δάσκαλοι και φοιτητές: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των νέων και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους, σχετικά με την ΚΑΠ και τη συμβολή της σε πολλούς τομείς όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, τα τρόφιμα, η υγιεινή και υψηλής ποιότητας διατροφή ως επιλογή τρόπου ζωής, σε σχέση επίσης με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.


Ευρύ κοινό: η ενημέρωση με επίκεντρο την ΚΑΠ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των εσφαλμένων αντιλήψεων για την ευρωπαϊκή γεωργία και τον ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία αντί του πολιτικού περιεχομένου. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη κατανόηση όσον αφορά την τεράστια συμβολή του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.


Ενδιαφερόμενα μέρη: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνειδητοποίησης στο ευρύ κοινό ως προς τη συμβολή της ΚΑΠ στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ιδίως των ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθεί η συνεισφορά από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μέσω των οποίων η ΕΕ επενδύει σχεδόν 100 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η στήριξη που παρέχεται για βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και άλλες δράσεις που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.

Ποιους αφορά:

·         MKO

·         Φορείς του Δημοσίου

·         Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

·         Ερευνητικά Κέντρα

·         Ιδιωτικές εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης)

Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής

DG Agriculture and Rural Development