Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > COSME (Πρόγραμμα για...

COSME (Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις)

Το COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ.  

Το COSME υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους ακόλουθους τομείς:

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα

• Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ.

Ποιους αφορά:

·         Ιδιωτικοί Φορείς

·         Φορείς του Δημοσίου

·         Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εθνικό Σημείο Επαφής

Enterprise Europe Network Hellas

http://www.enterprise-hellas.gr/el/etairoi

ΕΚΤ: Γεωργία Τζένου: tzenou@ekt.gr

Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)