Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω της διάδοσης λύσεων και καλών πρακτικών, της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Από το 1992 μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί 233 έργα με Έλληνα συντονιστή: 154 έργα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, 68 για την προστασία της φύσης και τη βιοποικιλότητα, 10 για την ενημέρωση και την επικοινωνία και 1 για την οικοδόμηση δυναμικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στα 314 εκατ. €, εκ των οποίων τα 167 εκατ. € αποτελούν συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιους αφορά:

  • Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Φορείς του Δημοσίου
  • ΜΚΟ

 

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πράσινο Ταμείο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφησίας 241, Αθήνα

info@prasinotameio.gr

2105241903, 2105241919


Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής

DG Environment