Εξειδικευμένη Καθοδήγηση

Θέλεις να διευρύνεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα, την πορεία της επιχείρησής σου, τη σταδιοδρομία σου και αναζητάς στοχευμένη καθοδήγηση;

Η δυνατότητα της εξειδικευμένης καθοδήγησης από μέντορες είναι μία υπηρεσία που προσφέρεται από την πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας. Την εν λόγω υπηρεσία επιδιώκουμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς, διευρύνοντας το δίκτυο των μεντόρων, ενσωματώνοντας νέους τομείς καθοδήγησης, παρέχοντας παράλληλα το πλαίσιο λειτουργίας και τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αξιοποίηση της υπηρεσίας.

Τι είναι;

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εξειδικευμένης καθοδήγησης, σε πρώτο και βασικό στάδιο, από μέντορες, σε θέματα που καλύπτουν κρίσιμους τομείς και διαστάσεις της επιχειρηματικής ή και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Λάβε Καθοδήγηση

Ποιοι είναι οι μέντορες;

Οι μέντορες αποτελούν εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και εμπειρογνώμονες που έχουν εγγραφεί στην σχετική λίστα της Πρωτοβουλίας και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη γνώση με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία ή και την επιστημονική τους κατάρτιση. Οι μέντορες προσφέρουν αφιλοκερδώς, σε ένα πρώτο στάδιο, την καθοδήγηση που χρειάζονται τα μέλη της Πρωτοβουλίας για την υλοποίηση επιχειρηματικών τους σχεδίων αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Γίνε Μέντορας

Σε ποιούς απευθύνεται;

Καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και προσωπικές επιδιώξεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με έμφαση, στους τομείς έρευνας και καινοτομίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις ψηφιακές δεξιότητες, στην ενίσχυση της δικτύωσης και εξωστρέφειας, στην υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων.

Πώς λειτουργεί;

Εφόσον το θέμα για το οποίο χρειάζεσαι καθοδήγηση εμπίπτει στις δυνατότητες που παρέχει το δίκτυο μεντόρων μας, συμπλήρωσε τη φόρμα “Λάβε καθοδήγηση” και περιέγραψε συνοπτικά και με σαφήνεια στο προβλεπόμενο πεδίο, το θέμα για το οποίο χρειάζεσαι καθοδήγηση ώστε να έχεις άμεση επικοινωνία με κάποιον από το δίκτυό μας.

Αξιοποίησε την καθοδήγηση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Βήμα 1ο

Υπόβαλε την ειδική φόρμα συμπληρώνοντας τη θεματική ενδιαφέροντος, μια σύντομη περίληψη της ανάγκης σου και τα λοιπά πεδία που προβλέπονται.

Βήμα 2ο

Αποδέξου το αίτημα για επικοινωνία που θα λάβεις στο email/profile σου.

Βήμα 3ο

Πραγματοποίησε την επικοινωνία μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης που παρέχει η πλατφόρμα.

Βήμα 4ο

Επανάλαβε τη διαδικασία όσες φορές επιθυμείς αξιοποιώντας τις κατηγορίες /θεματικές καθοδήγησης που χρειάζεσαι.

Λάβε Καθοδήγηση

Γνώρισε τους μέντορες και τις θεματικές καθοδήγησης

Καθοδήγηση από τους μέντορες

Στην περίπτωση που ο μέντορας μπορεί να σε καθοδηγήσει, θα αναλάβει την επικοινωνία και διαδικτυακή συνάντηση μαζί σου με την δική μας υποστήριξη και με αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει η Ψηφιακή Πλατφόρμα.

Καθοδήγηση από το δίκτυο

Εναλλακτικά, μπορείς να απευθυνθείς στο διευρυμένο δίκτυο των μελών μας μέσω των θεματικών ομάδων (groups) της ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης, προκειμένου να έχεις την καθοδήγηση που χρειάζεσαι για το θέμα που σε ενδιαφέρει.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.