Στοιχεία

Μορφή Προφίλ

Mentor

Επώνυμο

Βασιλάκη

Όνομα

Βαρβάρα

Όνομα Χρήστη (Username)

bvasilaki

Βιογραφικό

Σχετικά

Η Βαρβάρα Βασιλάκη είναι οικονομολόγος (M.Sc.), ειδική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς οργανισμούς. Έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανάλυσης πολιτικής και ισοτιμίας των φύλων, σε χώρες της περιοχής ΜΑΒΑ και έχει εργαστεί σε περισσότερες από 4 χώρες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Από το 2018 ως σύμβουλος καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στη μετάβασή τους σε μια Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία. Εργάζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο και συμμετέχει ως μέλος κλαδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Αγροδιατροφής και Τουρισμού & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.