Έρευνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο που δημιουργεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί και επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα ΕΤΑΚ.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί διαμορφωτή νέας επιστημονικής γνώσης. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που υλοποιούνται από το δυναμικό του ΕΚΤ (βλ. https://www.ekt.gr/el/scientific-publications).

COVID-19 enabled co-authoring networks: a country-case...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Highly educated skilled migrants are attracted to global cities: The case of Greek PhD...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

The History of Scientific Collaboration Between Greek and Chinese Scholars Based on Their Co-publications,...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Κινητικότητα Ελλήνων Διδακτόρων

Οι Έλληνες διδάκτορες είναι το ανθρώπινο δυναμικό με την υψηλότερη τυπική εξειδίκευση της χώρας. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε το ΕΚΤ για την εξέλιξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής τους κινητικότητας.

Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Λοιπές εκδόσεις ΕΚΤ

Ενημερωθείτε για Λοιπές Εκδόσεις Ερευνών από το ΕΚΤ και τις ερευνητικές του ομάδες.

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Με δείκτες, έρευνες και μελέτες, το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης δημόσιων...

Διδάκτορες

Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου εστιάζουν στους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε...

Γυναίκες στην Ε&Α

Στον σύγχρονο ερευνητικό χώρο και την κοινωνία της γνώσης, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί, όπως δείχνουν...

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.