Έρευνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις που έχει δημιουργήσει το ΕΚΤ και εστιάζουν στο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Αναλυτικά, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις εδώ (βλ. https://www.ekt.gr/el/scientific-publications).

Challenging Mobilities in and to the EU during Times of...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

The Role of Science and Technology on the International Relations of a Small Country: The case of...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Innovation as a cause of highly skilled migration: Evidence from...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

COVID-19 enabled co-authoring networks: a country-case...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Κινητικότητα Ελλήνων Διδακτόρων

Οι Έλληνες διδάκτορες είναι το ανθρώπινο δυναμικό με την υψηλότερη τυπική εξειδίκευση στη χώρα. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε το ΕΚΤ για την εξέλιξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής τους κινητικότητας.

Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων...

Μάθε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Λοιπές εκδόσεις ΕΚΤ

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Με δείκτες, έρευνες και μελέτες, το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης δημόσιων...

Διδάκτορες

Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου εστιάζουν στους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε...

Γυναίκες στην Ε&Α

Στον σύγχρονο ερευνητικό χώρο και την κοινωνία της γνώσης, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί, όπως δείχνουν...

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.