Μεταπτυχιακό

John S. Public Benefit Foundation Latsis

The national postgraduate scholarship programme of the Ioannis S. Latsis applies to prospective postgraduate students in higher education institutions in Greece and universities abroad. New scholarships are awarded for each academic year under terms and conditions announced annually.

The Ioannis S. Latsis Foundation announces the award of postgraduate scholarships for the academic year 2023-2024 to final year students or graduates of universities in Greece and abroad, who have excelled in their undergraduate studies. For the academic year 2023-2024, the Foundation’s scholarship programme is focused on scientific fields in the field of Engineering and Applied Sciences related to the 4th Industrial Revolution (Industry 4.0.).

  • Up to 20 scholarships
  • For postgraduate studies at Master’s level
  • In the scientific discipline “Engineering and Applied Sciences”
  • In universities in Greece & other European countries, including the UK. Kingdom of

See the public invitation here and the entry form here (you need to create an account first). The deadline for applications is Tuesday 28 February 2023 at 17:00 (Greek Time).
Contact: scholarships@latsis-foundation.org

Duration: up to two (2) years.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.