Μεταπτυχιακό

Foundation for Education and European Culture

The Foundation provides financial support each academic year to postgraduate students of Higher Educational Institutions in Greece for studies in Greece or abroad as well as to researchers. The Notice is posted on the Foundation’s website and the Application – Declaration is submitted electronically, as well as the necessary supporting documents, attached to the respective fields of the Application – Declaration in PDF format.

The Foundation provides scholarships for doctoral programmes (including postgraduate programmes) in Greece and abroad, and four scholarships for researchers. At the same time, it administers a number of legacies for postgraduate studies, such as in memory of Constantia Asvesta, George Dertilis, etc.
Some indicative criteria:

  • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.

  • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.

  • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.

  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

The application is made online after creating an account at www.ipep-gr.org. The deadline for applications is 21.4.2023.

Visit website.

Start a journey of success and create new bridges