Μεταπτυχιακό

Onassis Foundation

The Onassis Foundation has been awarding scholarships for postgraduate studies at Greek Public Universities since 2001. The selection of candidates for scholarships is based on the recommendations of committees of academic advisors and confirmed by the Foundation’s Board of Directors. The committees are composed of Professors of Higher Education Institutions, Academics, Specialists and Recognized Artists.

The scholarships for the academic year 2023-2023 have been announced and have a deadline of February 28, 2023.For the academic year 2023-2024 they will be awarded to:
– up to 60 scholarships for postgraduate and doctoral studies abroad
– up to 10 scholarships for postgraduate studies in Greece

See detailed instructions here.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.