Μεταπτυχιακό

Onassis Foundation

The Onassis Foundation has been providing scholarships for postgraduate studies at Greek Public Universities since 2001. The selection of candidates for scholarships is based on the suggestions of academic advisory committees and is approved by the Board of Directors of the Foundation. The committees include University Professors, Academics, Specialists and Recognized Artists.

The announcement of scholarships for the academic year 2022-2023 were announced here and closed on 28.2.2022.

See more here.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.