Μεταπτυχιακό

Lilian Voudouris Foundation

Every year, the Lillian Voudouris Foundation announces a scholarship program for Postgraduate studies at home or abroad (MASTER, DEA or MPHIL as an independent diploma or equivalent), in the following fields of study:

  1. HUMANITIES – SOCIAL SCIENCES
  2. MEDICAL, NATURAL & BIOLOGICAL SCIENCES
  3. TECHNOLOGICAL SCIENCES
    The deadline for scholarship applications is usually in March.

Indicative criteria:

  • Greek origin Candidates must have been born from 01.01.1977 onwards
  • Department of Greek University With a grade of at least 8.5
  • Mandatory presence of candidates in an interview if invited
  • Both they and their parents should not have sufficient financial means to continue their studies

For the scholarships of the academic year 2022-2023 see here.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.