Αρχική > Συνεντεύξεις: Παραδείγματα δικτύωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Φίλτρααναζήτησης
Ιδρυτής εταιρείας Doctor Next 2 Me
Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Έρευνα, Covid-19
Project Leader στον ολλανδικό οργανισμό Deltametropolis
Περιφερειακός Διευθυντής στο Παράρτημα της Crystal System στη Λέρο
Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Prime Management Services
Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Innoetics
Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Skroutz
Ιδρυτής πλατφόρμας Vendora.gr
Συνιδρυτής-Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας FEAC Engineering
Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής εταιρείας FreshStrips
Ιδρυτής της εταιρείας SoftConf