Κατηγορία: Γενικά

Τέσσερα επιπλέον ελληνικά πανεπιστήμια μεταξύ των 24 νέων «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»

Στα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου 2020 περιλαμβάνονται και 4 ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», δράση που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Επιτροπής στο Gothenburg το 2017.

Τα 4 ελληνικά ιδρύματα έρχονται να προστεθούν στα 3 Ιδρύματα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) που ήδη συμμετέχουν στη δράση «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» από το 2019.

Τα 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας συνολική οικονομική υποστήριξη 7εκ. ευρώ στην κάθε συμμαχία μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και Horizon 2020 για διάστημα 3 ετών, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της ανοιχτής πρόσβασης, της ψηφιοποίησης και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τι είναι η δράση «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»;

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» είναι συμμαχίες μεταξύ Ανώτατων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων που στοχεύουν να αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, προωθώντας ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα, δίνοντας κίνητρα για την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης.

Για να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοκιμάζει μοντέλα συνεργασίας για τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Ιδρύματα με δύο (προς το παρόν) προσκλήσεις ενδιαφέροντος μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Πηγές

Μάθετε Περισσότερα

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.