Οι συνεργάτες της πρωτοβουλίας

Η Πρωτοβουλία διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημόσιους φορείς, ερευνητικά και χρηματοπιστωτικά κέντρα, με την αρωγή των οποίων, ενισχύεται η δυναμική και η επίτευξη των στόχων της.

Φορείς Υλοποίησης

Συνεργαζόμενοι Φορείς στο Εξωτερικό

Συνεργαζόμενοι Φορείς στην Ελλάδα

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.