Στέλιος Μπολλάνος

Ο Στέλλιος Μπολάνος το 2005 επέστρεψε από την Ιταλία στην Ελλάδα και συν-ίδρυσε την Planetek Hellas. Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο εξωτερικό δημιούργησε μια εταιρεία δορυφορικών υπηρεσιών με διεθνή προσανατολισμό, διαπιστώνοντας με χαρά ότι μπορεί να στελεχωθεί με Έλληνες που ζουν τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός. Όπως αναφέρει, η εταιρεία λαμβάνει διαρκώς βιογραφικά από Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι δηλώνουν ενδιαφέρον να επαναπατριστούν ώστε να δουλέψουν για μια ελληνική εταιρεία, η οποία όμως βρίσκεται σε διαρκή “διάλογο” σε εταίρους εκτός Ελλάδος.  Χαρακτηρίζει μάλιστα τους Έλληνες του εξωτερικού “μια μεγάλη δεξαμενή εμπειρίας και γνώσης που όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται και ο όγκος της”.

Στέλιος Μπολλάνος

Στέλιος Μπολλάνος

Επιχειρηματίας Συν-ιδρυτής Planetek Hellas

Διαβάστε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης:

Διευθύνετε μια εταιρία που δραστηριοποιείται στο πεδίο του Διαστήματος και έχει έδρα στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό ακριβώς που κάνει η Planetek Hellas;

Στην Planetek Hellas δραστηριοποιούμαστε σε αυτό που τεχνικά ονομάζεται δορυφορική τηλεπισκόπηση ή εφαρμογές παρατήρησης γης. Με απλά λόγια, παίρνουμε εικόνες από τους δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη γη και με την κατάλληλη επεξεργασία τις μετατρέπουμε σε χρήσιμες πληροφορίες και γνώση. Για παράδειγμα από τον δορυφόρο μπορούμε να μετρήσουμε πολύ μικρές μετατοπίσεις σταθερών σημείων στην επιφάνεια της γης, στο επίπεδο του χιλιοστού. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φορείς που διαχειρίζονται δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αγωγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου, οδικά δίκτυα, γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές. Αντιλαμβάνεστε την αξία που έχει αυτή η πληροφορία για αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να προλάβουν ζημιές ή καταστροφές.

Εσείς έχετε ζήσει και εργαστεί στο εξωτερικό. Τι σας έκανε να γυρίσετε, να επιμείνετε και να μείνετε στην Ελλάδα;

Όταν έζησα στο εξωτερικό, για ένα μικρό διάστημα στο πλαίσιο μιας πρακτικής άσκησης στην Planetek της Ιταλίας, πριν από 13 χρόνια, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Είχα στο μυαλό μου προτού να φύγω ότι πηγαίνοντας στο εξωτερικό αν μπορέσω να πάρω κάτι από την Ελλάδα και να το πάω εκεί, ή το αντίστροφο να φέρω κάτι από εκεί στην Ελλάδα.  Βέβαια, και οι συγκυρίες παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Η δυνατότητα να αναγνωρίζεις ευκαιρίες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να τις εκμεταλλεύεσαι είναι και αυτό μέρος της πολύπλοκης διεργασίας. Για παράδειγμα όταν εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα από την Ιταλία, η Ελλάδα γινόταν μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, οπότε για μια εταιρεία που θα ασχολούταν με το διάστημα άνοιγαν για αυτήν καλές προοπτικές δραστηριότητας.

Ποια είναι η γνώμη σας για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας στον τομέα του Διαστήματος; Θεωρείτε ότι υπάρχουν Έλληνες που να έχουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να εργαστούν σε μια εταιρία σαν τη δική σας;

Στην Planetek Hellas είμαστε ήδη δέκα Έλληνες. Με μεγάλη χαρά πριν από λίγο διάστημα λάβαμε και παραπάνω από 100 βιογραφικά καταρτισμένων ανθρώπων κυρίως κάτω των 30 ετών μετά από μια ανακοίνωση για ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυναμικό εντός και εκτός της χώρας, Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες ανάγκες που έχουμε αναφορικά με την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα μας. 

Ποια οφέλη βλέπετε από τη διασύνδεση των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με την Ελλάδα;

Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι σίγουρα μια μεγάλη δεξαμενή εμπειρίας και γνώσης που όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται και ο όγκος της. Μακάρι ως χώρα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία και τη γνώση.

Εσείς έχετε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών που να συμπεριλαμβάνει και Έλληνες του εξωτερικού; Αν ναι πως αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη και εξέλιξη την εταιρία σας;

Σίγουρα έχουμε αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο στα χρόνια της λειτουργίας μας. Μάλιστα, μεταξύ των πολλών βιογραφικών που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα κάποια προέρχονται και από Έλληνες του εξωτερικού. Ελπίζω να καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε ίσως και κάποιον από αυτούς στο πλαίσιο των αναγκών που έχουμε αυτή την περίοδο. Με απλά λόγια όμως, το αποτέλεσμα που οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να φέρουν σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα μας. 

Έχετε χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας σας;

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις προκειμένου να γίνουν προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Εμείς,  όλα τα χρόνια της δραστηριότητας μας στοχεύουμε σε τέτοιου είδους υποστήριξη από όποιο πρόγραμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προγράμματα όπως το Horizon 2020 και παλιότερα το FP7 και το FP6. Σίγουρα τα κονδύλια αυτά αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ένα παράδειγμα ευρωπαϊκών κονδυλίων που προάγουν την έρευνα που είναι κοντά στην αγορά είναι το SME Instrument.  Εμείς ήμασταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που καταφέραμε να χρηματοδοτηθούμε από αυτό το εργαλείο. Η χρηματοδότηση αφορούσε στην υποστήριξη για τη δημιουργία ενός υποσυστήματος που εγκαθίσταται επάνω στους δορυφόρους και τους βοηθάει να πραγματοποιούν συγκεκριμένες διεργασίες αναφορικά με τη συμπίεση των εικόνων που λαμβάνουν αλλά και την ταξινόμηση αυτών των εικόνων όσο βρίσκονται σε τροχιά. Το SME instrument είναι μια πολύ καλή περίπτωση υποπρογράμματος του Horizon 2020 γιατί από την μια πλευρά έχει μικρή γραφειοκρατία και από την άλλη στοχεύει πάρα πολύ σε έρευνα που είναι σε θέση, με σημαντικές βέβαια επενδύσεις, γι’ αυτό άλλωστε δίνει μέχρι 2.5 εκ. ευρώ στη δεύτερη φάση του, να φέρει ένα προϊόν στην αγορά.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.