Κατηγορία: Γενικά

Πρόγραμμα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας ερευνητών στην Ελλάδα και υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίησή της

14.11.2022

Tο πρόγραμμα «Innovation Forward» που υλοποιούν το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη σε συνεργασία με την Athroa Innovations, αφορά στην υποστήριξη και χρηματοδότηση της διαδικασίας κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας.

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, μέσω της υποστήριξης της καινοτομίας που προκύπτει από την έρευνα και τη διάθεση καινοτόμων/πρωτοπόρων προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφευρέτες που αναζητούν επαγγελματική υποστήριξη για την άρτια και έγκαιρη προστασία των εφευρέσεών τους, προ δημοσίευσης και όντας σε πρωταρχικό στάδιο εισαγωγής στην αγορά (low market readiness level).

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Innovation Forward» καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι μαζί με επιλεγμένους ειδικούς σε θέματα κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας και την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος θα αναπτύξουν ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο κατοχύρωσης.

Επίσης, το πρόγραμμα θα καλύψει τόσο τις αμοιβές των συμβούλων, όσο και το κόστος σύνταξης της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα διοικητικά έξοδα κατάθεσης και εξέτασης των αιτημάτων από τα αρμόδια γραφεία (patent offices), αλλά και το κόστος διατήρησης της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας (annuities) για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης κατά την εθνική φάση κατοχύρωσης.

Ποιος μπορεί να αιτηθεί

Όποιος ερευνητής είναι κάτοικος Ελλάδας.

Κριτήρια αξιολόγησης

· Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος του ζητήματος / προβλήματος που πραγματεύεται η προτεινόμενη εφεύρεση.

· Η ικανότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εφεύρεσης να συντελέσει στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος/προβλήματος

· Ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης εφεύρεσης: η εφεύρεση (προτεινόμενη λύση) πρέπει να είναι καινοτόμα, εμπορικά βιώσιμη καθώς επίσης και ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο

· Η εκτιμώμενη δυνατότητα νομικής κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας της εφεύρεσης, καθώς επίσης και το τρέχον στάδιο κατοχύρωσης στο οποίο βρίσκεται η κάθε εφεύρεση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

· Η δυνητική συμβολή της κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην εμπορική επιτυχία της εφεύρεσης.


Μάθετε Περισσότερα

Innovation Forward

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.