Αναζήτηση Συνεργασίας

Αναζητάς νέες συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας που θα ενισχύσουν τη δικτύωσή και τη συμμετοχή σου σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, θα βοηθήσουν να αναπτύξεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια ή και να διευρύνεις τους προσωπικούς επαγγελματικούς σου ορίζοντες;

Αναζήτηση Συνεργασίας