Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα Innovation Fund

Στόχος

Το Ταμείο Καινοτομίας, ο διάδοχος του προγράμματος NER300, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης παγκοσμίως για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Χρηματοδοτείται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ.

Στόχος του Ταμείου Καινοτομίας είναι να επενδύσει 10 δισ. ευρώ έως το 2030 στην προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, αποφεύγοντας τις εκπομπές και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Το Ταμείο Καινοτομίας στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Καινοτόμες τεχνολογίες και διεργασίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
  ενεργοβόρες βιομηχανίες (χάλυβας, αλουμίνιο, τσιμέντο, γυαλί, χημικά, χαρτί κ.λπ.),
  συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που υποκαθιστούν προϊόντα έντασης διοξειδίου του άνθρακα.
 • Δέσμευση και αξιοποίηση του άνθρακα (CCU).
 • Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).
 • Καινοτόμος παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Αποθήκευση ενέργειας.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός:

 • Μικρής κλίμακας έργα: 2,5Μ-7,5 εκατ. ευρώ
 • Μεγάλης κλίμακας έργα: άνω των 7,5 εκατ. ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης:Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Οι προτάσεις υποβάλλονται από ένα νομικό πρόσωπο ή από κοινοπραξία νομικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 • CapEx (Κόστος κατασκευής, υποδομές εργοταξίου, δαπάνες ανάπτυξης, άυλα περιουσιακά στοιχεία, αδειοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας/πνευματικής ιδιοκτησίας),
 • OpEx (μόνο στο πλαίσιο της πρόσκλησης για έργα μεγάλης κλίμακας).

Προθεσμία Υποβολής

 • η τρίτη πρόσκληση για έργα μεγάλης κλίμακας είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 16 Μαρτίου 2023
 • η προσεχής πρόσκληση για έργα μικρής κλίμακας αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2023 με αναμενόμενη προθεσμία υποβολής προτάσεων στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2023.
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.