Κατηγορία: Γενικά

Open call χρηματοδότησης ύψους 300.000€ σε 2 περιβαλλοντικές λύσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκόυ έργου CLIMABOROUGH 

05.07.2023

H Αθήνα, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, στον δείκτη ποιότητας της αστικής ζωής. Η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας για την καλύτερη κατανόηση, υποστήριξη και εκπλήρωση του στόχου για ένα καλύτερο και πιο υγιές περιβάλλον είναι υψίστης σημασίας.

Ειδικότερα, η Αθήνα στοχεύει στη μείωση του επιπέδου κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια και άλλα κτίρια, καθώς και σε δράσεις όπως κτίρια μηδενικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα κ.ά..

Η Εταιρεία Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CLIMABOROUGH στο οποίο συμμετέχει, διοργανώνει ένα open call για χρηματοδότηση 2 περιβαλλοντικών λύσεων.

Συγκεκριμένα, το έργο θα χρηματοδότησει 2 λύσεις/έργα (περίπου 300.000€ συνολικά, 150.000€ για κάθε λύση) που θα αφορούν σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις (ICT Tool, energy efficiency, mobility, κλπ.) στην Αθήνα.

Τη Δευτέρα 10/7 στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί ένα online info session όπου θα παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση. Για να κάνετε εγγραφή στο info session πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το open call:

https://climaborough.eu/public-procurement/open-calls/athens/

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384800-2023:TEXT:EN:HTML&src=0


Πηγές

Μάθετε Περισσότερα

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.