Κατηγορία: Γενικά

ΙΚΥ: Προκήρυξη μίας θέσης μεταπτυχιακών/ διδακτορικών σπουδών ή κλινικής έρευνας στον τομέα της Ιατρικής στο εξωτερικό

30.06.2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master) ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Δείτε εδώ για την ανακοίνωση του κληροδοτήματος και εδώ για την προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 28/8/2023.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.


Πηγές

Μάθετε Περισσότερα

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.