Αρχική > Σχετικά με εμάς > Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία

«Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» είναι το μότο της νέας εθνικής πρωτοβουλίας, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη συμβολή όλων των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,  στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της «κοινωνίας της γνώσης». Είναι αναμφίβολα τεράστια η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, και ειδικότερα του εξειδικευμένου, για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, ενώ είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας η κινητικότητα των επιστημόνων και ιδιαίτερα η διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδίασε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΑ) σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) συνήψαν προγραμματική συμφωνία και δρομολόγησαν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις στην κατεύθυνση της διασύνδεσης και συνεργασίας των Ελλήνων επιστημόνων.  Το ζητούμενο είναι  η δημιουργία «γεφυρών» ανάμεσα σε επιστήμονες, επαγγελματίες, φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, προκειμένου να συνεργαστούν, αξιοποιώντας επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές πρωτοβουλίες. Έτσι αναμένεται να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα το σύνολο του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα.

Την περαιτέρω εξειδίκευση της πρωτοβουλίας «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» αναλαμβάνει η ΓΓΣΙΕ, η οποία μέσω  της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Τμήματος Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής θα προβαίνει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων της συγκεκριμένης πολιτικής, καθώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης.

Η ΓΓΣΙΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ, κεντρικό εθνικό φορέα για την Έρευνα – Τεχνολογία - Ανάπτυξη - Καινοτομία, θα αναζητήσουν τους βέλτιστους τρόπους προκειμένου να αναπτυχθεί η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων.   Η τελευταία θα γίνει δυνατή μέσα από την καταγραφή της δραστηριότητας και των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει στην Ελλάδα όσο και καταγραφή, χαρτογράφηση και διαρκής παρακολούθηση της θέσης και των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού εκείνου που έχει φύγει για το εξωτερικό. Η τεκμηρίωση του φαινομένου της φυγής (Brain Drain), όπως επίσης και της κινητικότητας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (Brain Circulation), είναι καθοριστικής σημασίας για την αντικειμενική διάγνωση των προβλημάτων και των ευκαιριών καθώς και για την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας με πραγματικά στοιχεία.

Η πρωτοβουλία θα συνεισφέρει στην οικοδόμηση δεσμών εμπιστοσύνης και θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» που διευκολύνει το ελληνικό εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Ελλάδα να συνδεθεί επαγγελματικά, επιχειρηματικά και επιστημονικά με το αντίστοιχο στο εξωτερικό. Η διασύνδεση αυτή σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αμοιβαία επωφελής για όσους και όσες εμπλακούν, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό  και παράλληλα να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας.