Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία

Ανεξάρτητα από το που ζεις στο εξωτερικό υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχεις ενεργά στη διαμόρφωση της Ελλάδας της γνώσης και της συνεργασίας.

Θέματα όπως η μαζική φυγή πτυχιούχων, η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά στο επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας, το αποκαλούμενο «Brain Drain», τα χαρακτηριστικά της νεομετανάστευσης και η ανάπτυξη είναι μόνιμη επωδός στα χείλη αρμοδίων, φορέων, αλλά και των ίδιων των νέων ανθρώπων, τους οποίους επηρεάζουν άμεσα. 

Πολλές πρωτοβουλίες, επίσημες και μη, έχουν μιλήσει για «επιστροφή πτυχιούχων» ή αντιμετώπιση του brain drain. Καμία όμως δεν έχει εστιάσει στην ουσία της συζήτησης, που είναι η διασύνδεση και η λειτουργική δικτύωση των Ελλήνων μεταξύ τους, είτε έχουν φύγει για το εξωτερικό είτε παραμένουν στην Ελλάδα: με άλλα λόγια η δρομολόγηση μιας καταρχήν «εικονικής επιστροφής» των Ελλήνων του εξωτερικού, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ τους και με τους Έλληνες που μένουν στη χώρα. Υποστηρικτικά βέβαια και παράλληλα με τη διατήρηση του στρατηγικού στόχου, δηλαδή της επιστροφής.

Στη βάση αυτής της λογικής δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», την οποία υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία είναι προσανατολισμένη στην επαναπροσέγγιση του θέματος της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Το μέσο για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η ανάδειξη του στοιχείου της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου, που θα έχει σα συνέπεια τη συνδιαμόρφωση με απτό τρόπο του μέλλοντος της χώρας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο.  Η αλληλοϋποστήριξη αυτή υπηρετεί όχι μόνο τα συνεργαζόμενα μέρη, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας συνολικά.