Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις ενεργά στη διαμόρφωση της Ελλάδας που διαχέει τη γνώση και προβάλει τη συνεργασία, ακόμα και αν ζεις στο εξωτερικο.

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές σε οποιονδήποτε κλάδο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κι αν δραστηριοποιούνται, μπορούν να είναι μέρος της παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας των Ελλήνων μέσω των «Γεφυρών Γνώσης και Συνεργασίας». Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από μια ομάδα νέων ανθρώπων που μέσω διαφορετικών δράσεων και χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχή και επωφελή διασύνδεση μεταξύ των Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού. Εκτιμώντας τη σημασία και τη δυναμική των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» εργάζονται για την σύνδεσή τους με την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Χτίζουν γέφυρες κατανόησης και καλλιεργούν δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες, με στόχο την αμοιβαία τους ωφέλεια. 

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» έχει θέσει σαν στόχους τη διασύνδεση και τη λειτουργική δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών μεταξύ τους, είτε έχουν φύγει για το εξωτερικό είτε παραμένουν στην Ελλάδα, την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της κινητικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού στις σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, την κατανόηση των αναγκών των διαφόρων κοινοτήτων και την προβολή των ευκαιριών για συνεργασία και δικτύωση μεταξύ τους. Αυτήν την παραγόμενη γνώση έχει ως στόχο να συγκεντρώσει, να μελετήσει και, κυρίως, να αξιοποιήσει η πρωτοβουλία με δράσεις, ενέργειες και υπηρεσίες προς όφελος του εγχώριου και απόδημου Ελληνισμού.

Ουσιαστικά, η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στοχεύει, βραχυπρόθεσμα στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών και στην αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο, με στόχο μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά.