Αρχική > Ευκαιρίες

Ευκαιρίες

Σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, παρέχεται ενημέρωση για όλες τις διαθέσιμες υποτροφίες στην Ελλάδα, είτε αυτές αφορούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ (μάστερ) και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε υποτροφίες σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα, για νέους Έλληνες που θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους δραστηριότητα, για Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι επιθυμούν να εξετάσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες στην Ελλάδα ή για επιχειρηματίες/επαγγελματίες που θέλουν να διερευνήσουν εναλλακτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Συνολικά, η πλατφόρμα αυτή φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας ή της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η διευκόλυνση των νέων επιστημόνων/ επιχειρηματιών και στελεχών άλλων φορέων, για τον εντοπισμό της κατάλληλης ευκαιρίας χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και η πληρέστερη και άμεση διάχυση αυτής της πληροφορίας, καθώς και των πληροφοριών σε σχέση με τις υποτροφίες.

Η ανάδειξη, οργάνωση, κωδικοποίηση και διασύνδεση της πληροφόρησης που παρέχεται, συνδυάζεται με ένα φιλικό προς το χρήστη τρόπο ανάπτυξης της πλατφόρμας και πλαισιώνεται με υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην αξιοποίησή της. 

Για Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης μπείτε εδώ.

Για Υποτροφίες στην Ελλάδα μπείτε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης μπείτε εδώ.

Για Υποτροφίες στην Ελλάδα μπείτε εδώ.