Κατηγορία: Γενικά

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)»

01.09.2022

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU).

Στόχος της προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η συνολική δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ η αιτούμενη διάρκεια της έργων δύναται να είναι από 18 έως 24 μήνες.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, χρήσιμα έντυπα και συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ


Μάθετε Περισσότερα

Δείτε την προκήρυξη

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.