Αρχική > Σχετικά με εμάς > Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία

«Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» είναι το μότο της νέας εθνικής πρωτοβουλίας, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη συμβολή όλων των Ελλήνων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων  αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό,  στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της «κοινωνίας της γνώσης». Είναι αναντίρρητα  τεράστια η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, και ειδικότερα του εξειδικευμένου, για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, ενώ είναι εξίσου σημαντική η κρισιμότητα της κινητικότητας των επιστημόνων και ιδιαίτερα της διαρροής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδίασε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΑ) σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) συνήψαν προγραμματική συμφωνία και δρομολόγησαν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις στην κατεύθυνση της διασύνδεσης και συνεργασίας των Ελλήνων επιστημόνων. Ιδιαίτερα υποστηρίζεται η δημιουργία «γεφυρών» που θα επιτρέψουν στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, να συνεργαστούν, αξιοποιώντας επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές πρωτοβουλίες, με επιστήμονες, με  φορείς και με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα το σύνολο του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα.

Η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να ενισχυθεί με τη συμβολή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.

Την περαιτέρω εξειδίκευση της πρωτοβουλίας «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» αναλαμβάνει η ΓΓΣΙΕ, η οποία μέσω  της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Τμήματος Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής θα προβαίνει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων της συγκεκριμένης πολιτικής, καθώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων πηγών χρηματοδότησης.

Η ΓΓΣΙΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ, κεντρικό εθνικό φορέα για την Έρευνα – Τεχνολογία - Ανάπτυξη - Καινοτομία, θα αναζητήσουν τους βέλτιστους τρόπους προκειμένου να αναπτυχθεί η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δίνονται υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων και μέσω της οποίας θα γίνει καταγραφή, χαρτογράφηση και διαρκής παρακολούθηση της θέσης και των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει φύγει από την Ελλάδα. Η τεκμηρίωση του φαινομένου της φυγής (Brain Drain), όπως επίσης και της κινητικότητας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (Brain Circulation), είναι καθοριστικής σημασίας για την αντικειμενική διάγνωση των προβλημάτων και των ευκαιριών καθώς και για την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας με πραγματικά στοιχεία.

Η πρωτοβουλία θα συνεισφέρει στην οικοδόμηση δεσμών εμπιστοσύνης και θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» που διευκολύνει το ελληνικό εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο εξωτερικό να συνδεθεί επαγγελματικά, επιχειρηματικά και επιστημονικά με την Ελλάδα. Η διασύνδεση αυτή σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι αμοιβαία επωφελής για όσους και όσες εμπλακούν, ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό  και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας.