Τι είναι η Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»;

Η Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» είναι μία ψηφιακή κοινότητα ανταλλαγής γνώσης, δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.