Μπορώ να κάνω χρήση των υπηρεσιών της Πρωτοβουλίας χωρίς δέσμευση;

Ναι οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν και άμεσα προσβάσιμες σε όλα τα μέλη του δικτύου.