Η εγγραφή είναι δωρεάν;

Ναι η εγγραφή είναι δωρεάν.