Σεμινάρια και Webinars

Η Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας υλοποιεί διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση αλλά και επιμόρφωση των μελών της πρωτοβουλίας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα μελλοντικά webinars καθώς επίσης και να τα αναζητησετε με βάση την κατηγορία.

Featured Featured

Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων “Real Skills for Scientists – Επιστήμες Μηχανικού”. Webinar 2: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δικτύωση και επιχειρηματικότητα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», σε συνεργασία με το R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα…

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.