Κατηγορία: Γενικά

Το ΕΛΙΔΕΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για 505 νέες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες

08.06.2017

Ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουνίου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των  προτάσεων 2.114 υποψήφιων διδακτόρων από το ΕΛΙΔΕΚ. Από τους υποψήφιους αυτούς, 505 θα λάβουν υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και αξιολογήθηκαν με κριτήριο το  επιστημονικό υπόβαθρο και την ικανότητά των υποψηφίων να υλοποιήσουν το ερευνητικό έργο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της διατριβής τους. 
 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης η οποία έγινε σε δύο φάσεις: Καταρχάς για κάθε πρόταση γνωμοδότησαν δύο ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ενώ η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προτάσεων έγινε από ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από καταξιωμένους επιστήμονες σε κάθε επιστημονική περιοχή. Συνολικά 232 επιστήμονες ενεπλάκησαν στη διαδικασία αυτή, η οποία εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των προτάσεων ήταν επίπονη και χρονοβόρα.
 
Για αυτή την πρώτη προκήρυξη ο αριθμός των επιτυχόντων στους τέσσερις βασικούς επιστημονικούς τομείς αναμένεται να είναι: 

  • 122 υπότροφοι στις Φυσικές Επιστήμες
  • 125 υπότροφοι στις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 129 υπότροφοι στις Επιστήμες Ζωής
  • 129 υπότροφοι στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

 
Σημειώνεται ότι οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τη στήριξη των νέων επιστημόνων και της Έρευνας που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την τριετία 2017-19 ανέρχονται σε 240 εκ. ευρώ και προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκ. ευρώ τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (180 εκ. ευρώ). Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη αρχικά ήταν διαθέσιμα 8,5 εκ. ευρώ. Όμως εξαιτίας του υψηλού επιπέδου των προτάσεων που υποβλήθηκαν, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 13,5 εκ. ευρώ, ώστε να γίνει δυνατή η στήριξη μεγαλύτερου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900 ευρώ το μήνα και η διάρκειά της μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη.
 
Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας σε μεγάλη κλίμακα, αποτελώντας ένα βήμα ανάσχεσης της μονόπλευρης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό.
 
Επισημαίνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης του ΕΛΙΔΕΚ παρέχεται σημαντική ενίσχυση στον τομέα των Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών, ο οποίος πάσχει από χρόνια και σοβαρή υποχρηματοδότηση. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει τη νέα στρατηγική που διαμορφώνεται για την Έρευνα στη χώρα και διατρέχει όλες τις ερευνητικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΛΙΔΕΚ.
 
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων αποτυπώνουν έμπρακτα την βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει τους νέους επιστήμονες, την σημαντικότερη παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο θεσμός του ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί ένα πρόσθετο, πολύτιμο και ευέλικτο εργαλείο στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και πλήρους ερευνητικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις σημερινές ανάγκες της χώρας. Η ποιότητα και το μέγεθος των παρεμβάσεων αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό αντίδοτο στη δικαιολογημένη απογοήτευση των νέων επιστημόνων και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής στο εξωτερικό, το brain-drain που έχει ενταθεί κατά τα χρόνια της κρίσης. Η δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών και προοπτικών σταδιοδρομίας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Με μια σειρά ανάλογων πρωτοβουλιών που ήδη υλοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό, συνεπή και συγκροτημένο, η Κυβέρνηση αξιοποιεί βήμα προς βήμα το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα έχει ως βάση την Οικονομία της Γνώσης».
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ανακοίνωση.
 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για τα αποτελέσματα παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα και στο email askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 210 7458126 και 210 7458124.


Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.