Μεταπτυχιακό

Research Center for the Humanities

The non profit NGO “Research Center for the Humanities”, fulfilling its main statutory purpose, which is the financial support of research in the humanities, invites researchers to submit a one-year research proposal for funding.

Research proposals are funded for the categories (a) Postdoctoral Researchers and (b) Research Teams. A total of up to ten research proposals are selected. The maximum funding for each survey is € 10,000.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.