Μεταπτυχιακό

Postdoctoral research fellowships of the Bosodakis Foundation

The BODOSAKI FOUNDATION in memory of “STAMATIS G. MANTZAVINOU” will grant for the 12th consecutive year four (4) postdoctoral fellowships for the academic period 2021-2022, in fifteen scientific fields .

The Foundation has launched the four postdoctoral fellowships for the academic period 2023-2024. In particular, four (4) scholarships will be awarded to holders of a PhD degree for research in Greece or abroad, while the duration of the scholarship is two years, with the possibility of extension for one more year. The deadline for submission of applications will be 15 March 2023.

See the full call for postdoctoral fellowships here.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.