Μεταπτυχιακό

Bodossaki Foundation

The BODOSAKI FOUNDATION in memory of “STAMATIS G. MANTZAVINOS” will grant for the 13th consecutive year four (4) postdoctoral fellowships, for the academic period 2022-2023, in fifteen scientific fields.

See here for more information.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.